Revalidatie

Hart, Vaat en Long fysiotherapie

Hartrevalidatie.

Na een hartinfarct of hartoperatie of bij een hartaandoening als hartfalen vraagt u zich af wat u nog kunt. Kunt u nog werken, traplopen, fietsen of sporten? Hoe is het gesteld met uw conditie en kracht? Hartrevalidatie geeft antwoord op deze vragen, draagt bij aan uw herstel en geeft zelfvertrouwen ten aanzien van bewegen.  

Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen die:

 • Angina pectoris (pijn op de borst) hebben.
 • Een hartinfarct hebben gehad.
 • Hartritmestoornissen hebben.
 • Hartfalen (aantasting van de hartspier) hebben.
 • Een dotterbehandeling hebben ondergaan.
 • Een hartklep- en/of bypassoperatie hebben ondergaan.
 • Een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD) hebben.
 • Een harttransplantatie hebben ondergaan.
 • Wachten op een hartoperatie en zich willen voorbereiden op die operatie.

Werkwijze:

Voordat u aan het programma gaat deelnemen vindt er een medisch onderzoek door de cardioloog plaats. Een inspanningsproef is daar een onderdeel van. Naar aanleiding van de resultaten, uw aandoening en uw vragen volgt een verwijzing naar een fysiotherapeut die een persoonlijk programma voor U maakt.

Het doel van de hartrevalidatie is:

 • Het verbeteren van uw belastbaarheid, zowel fysiek als mentaal.
 • Het leren kennen van uw lichamelijke grenzen bij inspanning.
 • Het verminderen van angst en het herwinnen van zelfvertrouwen.
 • Het verkrijgen van inzicht in risicofactoren om hartproblemen in de toekomst te voorkomen.
 • Het verbeteren van uw kwaliteit van leven.

Planning:

Omdat het programma op maat gesneden is varieert de duur van enkele weken tot enkele maanden. Het hartrevalidatie programma start meestal in het ziekenhuis o.l.v. de daar werkende fysiotherapeuten. 

 Longrevalidatie.

COPD is een afkorting van de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Disease, een progressief chronisch obstructieve longziekte met een aanhoudende vernauwing in de longen. Het is een verzamelnaam voor longaandoeningen als chronische bronchitis en longemfyseem. Kortademigheid, hoesten en een vermindering van conditie en kracht zijn belangrijke gevolgen van COPD.

Toename van klachten (exacerbaties) komt veel voor. Roken is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van COPD.

Werkwijze:

In samenwerking met het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente is een fysiotherapeutisch programma (COPE actief) ontwikkeld voor patiënten met COPD in stadium II, III of IV. Na verwijzing van uw longarts of uw huisarts volgt een intake door de fysiotherapeut. Naar aanleiding van de intake worden de doelstellingen bepaald.

Het doel van fysiotherapie bij patiënten met COPD is:

 • Verbetering of handhaving van de ademhalingstechniek.
 • Verbetering of handhaving van de spierkracht.
 • Verbetering of handhaving van de conditie.
 • Het informeren en adviseren over de aandoening.
 • Het stimuleren tot verandering van bewegingsgedrag waarbij bewegen in het dagelijks leven meer op de voorgrond staat.

Planning:

Door middel van een oefenprogramma op de praktijk, zowel individueel als in groepsverband, wordt specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken. Ademhalingsoefeningen, loopoefeningen, traplopen, fietsen, maar ook kracht- en functionele oefeningen maken deel uit van het programma.
Het uitvoeren van huiswerkoefeningen wordt gestimuleerd om beweeggedrag in de thuissituatie te verbeteren. Omdat het programma op maat gesneden is, varieert de duur van enkele weken tot enkele maanden.

Vaatrevalidatie bij Symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden (SPAV).

SPAV is een veel voorkomende, vaak niet herkende, progressieve chronische aandoening die wordt veroorzaakt door atherosclerose (aderverkalking). Het komt vaak voor in de slagaders van het been. SPAV kan pijn in de benen veroorzaken door een verminderde doorbloeding van de spieren. De loopafstand neemt af en vanwege de pijn kan er niet doorgelopen worden. Er is sprake van Claudicatio Intermittens, in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd.  SPAV kan ernstige gevolgen hebben maar kan goed behandeld worden door de fysiotherapeut.

U heeft een verhoogd risico op het krijgen van SPAV als u:

 • Ouder dan 50 bent.
 • Uit een familie komt waarin hart- en vaatziekten voorkomen.
 • Rookt of heeft gerookt.
 • Een hoge bloeddruk heeft.
 • Diabetes heeft.
 • Een hoog cholesterolniveau heeft.
 • Overgewicht heeft.
 • Te weinig lichaamsbeweging heeft.

Werkwijze:

Verwijzing naar een fysiotherapeut vindt plaats door uw vaatchirurg of huisarts. Er worden gestandaardiseerde testen en meetinstrumenten gebruikt om uw klachten te inventariseren, om behandeldoelstellingen te bepalen, om deze te behalen en om te evalueren.

Het doel van gesuperviseerde looptraining is:

 • Vergroten van de pijnvrije en maximale loopafstand.
 • Verbeteren van het uithoudingsvermogen.
 • Verhogen van de pijntolerantie, te leren om “door de pijn heen te lopen”.
 • Overwinnen van angst voor inspanning.
 • Verbeteren van het looppatroon.
 • Ontwikkelen van een actieve leefstijl.
 • Verbeteren van specifieke vaardigheden zoals traplopen.
 • Geven van informatie en voorlichting.

Planning:

Door middel van een oefenprogramma op de praktijk, zowel individueel als in groepsverband, wordt specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken. Vooral loopoefeningen, kracht- en conditionele oefeningen maken deel uit van het programma. Ook wordt het uitvoeren van huiswerkoefeningen gestimuleerd om het “loopgedrag” in de thuissituatie te verbeteren. Omdat het programma op maat gesneden is, varieert de duur van enkele weken tot enkele maanden.

Vergoeding en verzekering

Vergoeding voor Hart, Vaat en Long fysiotherapie valt onder de fysiotherapievergoeding van uw zorgverzekeraar. Bij een chronische indicatie zoals COPD en SPAV worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.   Voor COPD is dat in het eerste jaar maximaal 72 keer, voor SPAV maximaal 37 keer. Hartrevalidatie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Voor een aantal interessante sites over Hart, Vaat en Long fysiotherapie klikt u op een van de volgende links:

www.hartstichting.nl

www.longfonds.nl

www.mst.nl

www.claudicationet.nl

www.voedingscentrum.nl

www.preventievegezondheidszorg.com

www.defysiotherapeut.com